Skolbesök

VästeråsIrsta HF har i flera år haft ett stort samhällsengagemang i vår region. Sedan fem år tillbaka besöker vi skolor för att introducera handboll och integrera barn i idrotten. Initiativet är taget av VISÄH – Vi som älskar handboll, en sektion inom VästeråsIrsta HF, som i samverkan med RF SISU Västmanland driver projektet. VI får en pratstund med Anders Myhrman och Tage Sandström om deras fantastiska engagemang.

Berätta mer om sektionen VISÄH?

Från början var vi ett gäng gamla handbollsspelare som traditionsenligt träffades på kansliet över en kopp kaffe för att diskutera gamla minnen. Med tiden började vi fundera på hur vi kunde bidra till föreningen VästeråsIrsta HF. Det var startskottet till VISÄH – Vi som älskar handboll.

Vad innebär besöken ni gör i skolorna?

För fem år sedan startade vi initiativet för att sprida handbollen i samhället efter en idé från Owe Lundell. Han började själv kontakta skolor som var mycket positiva till idén. Vi fick på så vis komma ut och introducera handboll för barn och ungdomar som vanligtvis inte har en naturlig anknytning till föreningslivet.

I samråd med Riksidrottsförbundet besöks nu skolor vid fyra tillfällen. Vi anpassar oss efter skolans schema och besöket sker under gymnastiklektionerna. Oftast delar vi upp klasserna i två grupper för att kunna ha en så gedigen lektion som möjligt. Under lektionen får eleverna lära sig grunderna i handboll och vi delar med oss av det som är det viktigaste i sporten – nämligen glädje. Avslutningsvis hämtas klasserna från respektive skola och får spela handboll i Västerås Arena. A-hallen delas då upp i små planer och det spelas matcher som på riktigt, berättar Anders Myhrman.

Tage Sandström, som är projektansvarig, förklarar att grundtanken är att introducera handbollen i tre olika steg. Steg 1 innebär att besöka en gymnastiklektion under fyra tillfällen och på så vis presentera handbollen. I steg 2 är tanken att erbjuda handboll utanför skoltid, men i en lokal i nära anknytning till skolan. Det avslutande steget innebär att de intresserade erbjuds möjlighet att delta i en av föreningens träningsgrupper. Tanken är att projektet ska löpa över 3 år.

Vilken effekt ser ni att det ger?

Vi blir väldigt väl mottagna på varje skola. Projektet ger en social effekt i samhället och vi ser det här som vårt ansvar. För vår del är det viktigt att bidra på det sättet vi kan och att vi gör vad vi kan för att barn och ungdomar ska få en bra uppväxt. Samtidigt innebär det att VästeråsIrsta HF tillsammans med sina samarbetspartners gör en stor insats för den kommande generationen. Slutligen tycker vi också att det är fint att en äldre och en yngre generation får mötas med idrotten som gemensam nämnare.

Hur har rådande pandemi påverkat projektet?

Vi har fått anpassa verksamheten efter situationen. I den mån vi har kunnat, har vi genomfört aktiviteterna utomhus. Fortsättningen beror givetvis på utvecklingen av pandemin, men vi hoppas kunna dra igång vårterminen senast i april. Om pandemin inte tillåter oss att vara inomhus. Vi diskuterar även möjligheterna att bjuda in barn och ungdomar till Västerås Arena under sportlovet. Givetvis i enlighet med eventuella restriktioner och riktlinjer.

Skolbesöket presenteras i samarbete med: