Pandemin har påverkat både samhället och föreningslivet. Det är en speciell tillvaro för många av oss, men vår kärlek till handbollen består. VI frågar våra #viställerupp-ambassadörer, Wilma Svedung och Ferdinand Beckius, varför de älskar handboll. #viställerupp för dig, för oss och för Västerås.

Tillsammans gör vi skillnad!

Produktion: Christoffer Snöborgs