Med anledning av osäkerheten kring hur rådande pandemi utvecklas förlänger VästeråsIrsta HF anmälningstiden samt betalning av anmälningsavgifter till 1 mars.

Det är fortfarande osäkert om det är möjligt att arrangera Irstablixten i så traditionellt utförande som möjligt. Vi för därför en dialog med kommunens förvaltningar för att vid behov kunna erbjuda en alternativ lösning till genomförandet.

Vad gäller logi för deltagande lag, ber vi att få återkomma.