Sportchef Andreas Bamberg om förlängningen:

Jag är väldigt glad att vi får möjlighet att fortsätta det arbetet vi inledde med Fysioelit AB för 2 år sedan med att ta ett helhetsgrepp kring fysik, skador, skadeförebyggande och kost från A-pojk till A-lag.  Det bidrar stort i vårt arbete med att utbilda duktiga handbollsspelare men också att vi får en mer igenkännande och bekant miljö för spelarna genom hela vår verksamhet. Vi har i vår utvärdering sett fin utveckling hos våra spelare, framförallt i de yngre åldrarna, att de i tidigare ålder har en fysik som är jämförbar med våra seniorspelare. Vi ser även att skadefrekvensen för våra seniorspelare är reducerad och att vi även har en större kontroll över hela området. Jag är också stolt över att vi kan erbjuda alla våra spelare fortsatt hög kvalitativ stöttning i området och ge spelare i tidig ålder bra förutsättningar för att lyckas med sin handboll.